corona

Op 16 maart gaf ProVoet het advies de pedicurepraktijk te sluiten tot in ieder geval 6 april, met uitzondering van medisch noodzakelijke behandelingen van niet van corona verdachte patiënten.                                                                       

Voor spoedgevallen kunt u telefonisch contact opnemen, dan kunnen we samen bespreken hoe we tot een oplossing kunnen komen. Er zijn strenge veiligheidsregelingen van kracht, waaraan we beiden moeten voldoen.

Definitie ‘medisch noodzakelijke behandelingen’
Met medisch noodzakelijke behandelingen bedoelen wij de instrumentele behandelingen bij Sims 3 patiënten, in het geval van risico op of doorgemaakte pre-ulcera, ulcera en bij risico op ingegroeide teennagels. Dit is uiteraard alleen van toepassing op de groep patiënten waarvan de behandelingen tot op heden ook in overleg met de podotherapeut door de medisch pedicure worden uitgevoerd.

Definitie ‘niet van corona verdachte patiënten’
Met niet van corona verdachte patiënten bedoelen wij patiënten die geen klachten als neusverkoudheid, hoesten, keelpijn en eventueel koorts hebben. We roepen onze leden op om contact met mensen met bovenstaande klachten te allen tijde te mijden. 

Veiligheid en maatschappelijke verantwoordelijkheid
Het bestuur van ProVoet vindt het van groot belang om als landelijke brancheverenging op te komen voor de veiligheid van haar leden. Daarnaast nemen wij waar mogelijk óók onze maatschappelijke verantwoordelijkheid en adviseren wij noodzakelijke (spoed)zorg te blijven leveren, in overleg met de podotherapeuten.

procert provoet logos